CO₂ Footprint

Waarom een Co₂-Footprint?
In 2008 heeft de TU/e zich in VSNU-verband gebonden aan het MJA-3 convenant. Dit convenant voorziet in vermindering van het energieverbruik met 30% in de periode 2005-2020. Onderdeel van het convenant is een CO₂-reductie. De eerste stap richting CO₂-reductie is het verkrijgen van een beeld van de CO₂-uitstoot van de TU/e. Een CO₂-footprint is een inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen en het kwantificeren van CO₂-emissies.

Co₂-Footprint van de TU/e
De CO₂-footprint van de TU/e laat zien hoe groot de CO₂-uitstoot is die wordt geproduceerd door de TU/e. Door eigen medewerkers en binnen eigen gebouwen. Andere gebouwen op de campus en studenten en derden laten we buiten beschouwing. We hebben ervoor gekozen het onderwerp mobiliteit centraal te stellen. We hebben 2010 als referentiejaar genomen, omdat dit ten tijde van de meting het meest recente jaar is waarvan alle gegevens beschikbaar waren.

De eerste CO₂-footprint is een nulmeting. Het is de bedoeling regelmatig een CO₂-footprint te maken om onze verbeteringen te controleren en inzichtelijk te maken.

Klik op de plaatjes voor overzicht.