Milieu

Milieujaarverslag
De TU/e beschikt over gebouwgebonden milieuvergunningen. Voor deze milieuvergunningen is het maken van jaarrapportages verplicht. In de jaarrapportages staat onder meer het  verbruik van energie en water, een opgave per kalenderjaar van afgevoerde (gevaarlijke) afvalstoffen per categorie en het  verbruik van gevaarlijke stoffen in het afgelopen kalenderjaar. 

Het milieujaarverslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van AMSO. Bekijk het meest actuele milieujaarverslag