TU/e Campus

TU/e Campus wordt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers, midden in een open en groen terrein, met de sfeer van een stadspark, dicht bij het centrum. Alle faculteiten en studentenvoorzieningen komen geconcentreerd te liggen aan een langgerekte, autovrije Groene Loper.

Vier grote projecten
Een deel van de bestaande gebouwen wordt gerenoveerd en er komt ook nieuwbouw. Bij bestaande gebouwen wordt zoveel mogelijk bestaand materiaal behouden, aangevuld met herontwikkelde delen van de bestaande bouw en nieuw, duurzaam materiaal. Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk getracht energieneutrale gebouwen te ontwerpen. Er zijn vier grote projecten

Groene Loper
Met de Groene Loper willen we de Strategic Areas van de campus zichtbaar maken als Living Lab, zoals het WKO-systeem, brainboxen met eigen energievoorziening waar in de buitenlucht gewerkt en vergaderd kan worden, intelligente oplossingen voor het scheiden van de verkeersstromen, een Scenic Walk met innovatieve en duurzame materialisering en verlichting. Het overdekte deel van de Groene Loper, 'het Forum', vormt een showtuin voor het onderzoek dat gedaan wordt op de TU/e.