Water

De TU/e gaat bewust om met water. 

Waterverbruik
De TU/e streeft ernaar het watergebruik te minimaliseren. In het jaar 2000 bedroeg het watergebruik 320.000 m3. In 2012 was het afgenomen tot 166.000 m3 per jaar. 

Drinkwater
De TU/e stimuleert de consumptie van kraanwater. Nieuwe gebouwen hebben daarom centrale pantries waar kraanwater beschikbaar is. Het aantal watercoolers wordt afgebouwd. De TU/e doet mee aan Join the Pipe.