Water

De TU/e gaat bewust om met water. 

Waterverbruik
De TU/e streeft ernaar het watergebruik te minimaliseren. In het jaar 2000 bedroeg het watergebruik 320.000 m3. In 2017 was het afgenomen tot 139.152 m3 per jaar.

Drinkwater

De TU/e stimuleert de consumptie van kraanwater. Nieuwe gebouwen hebben daarom centrale pantries waar kraanwater beschikbaar is. Het aantal watercoolers wordt afgebouwd. De TU/e doet mee aan Join the Pipe.