Energievoorziening

Zonnepanelen

Dit najaar wordt het arsenaal aan zonnepanelen op het TU/e-terrein uitgebreid met maar liefst vierduizend vierkante meter op de daken van het Sportcentrum en Spectrum. De zonne-energie die de 2.600 zonnepanelen opwekken zal worden aangewend voor de energievoorziening in gebouwen.
Hiermee wordt voldaan aan de eis van het BREEAM-duurzaamheidspredicaat ‘outstanding' - die  het voormalige Hoofdgebouw krijgt na de renovatie - om jaarlijks minimaal 500.000 kWh aan groene energie te (laten) opwekken. 

Warmte- en koude opslag (WKO)

Om de energievoorziening in de gebouwde omgeving goed aan te pakken, is het denken in systemen van belang. Zo beschikt de TU/e over één van de grootste installaties voor warmte- en koudeopslag (WKO) in Europa. Via dit systeem worden gebouwen in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd. De WKO is uitgevoerd met twee centrale ringen; een koude ring en een warme ring. Gebouwen kunnen onafhankelijk van elkaar warmte en koude tegelijkertijd gebruiken en er kan warmte of koude uitgewisseld worden op de ringen. Dit is een unieke eigenschap van de installatie op de TU/e.
Ook de nieuwe gebouwen die onderdeel uitmaken van de projecten van Campus 2020 worden volledig verwarmd met behulp van de WKO, in combinatie met een warmtepomp en lage temperatuurverwarming (in deze gebouwen wordt geen aardgas gebruikt voor verwarming). Ook de koeling van de gebouwen (hoge temperatuurkoeling) wordt volledig geleverd door de WKO. Als aanvulling zijn de decentrale ruimten waar gebruik gemaakt wordt van individuele ruimteregelingen uitgevoerd met aanwezigheidsdetectie en raamcontacten die de klimaatinstallatie (inductieplafond) kunnen uitschakelen als het raam wordt geopend.