Fairtrade University

TU/e is nu fairtrade universiteit

De TU Eindhoven (TU/e) mag zich met ingang van 3 november een fairtrade universiteit noemen. Naast het uitdragen van het fairtrade gedachtegoed, het inkopen van eerlijke producten en het voeren van een duurzame bedrijfsvoering onderzoekt de TU/e tevens de mogelijkheden op technologisch gebied, zoals de Fairphone.

Het GO Green Office van de TU/e is aanjager van fairtrade op de campus. Bij Fairtrade staat eerlijke handel centraal, waarbij meer rekening wordt gehouden met fatsoenlijke werkomstandigheden, eerlijk loon en het stimuleren van rechtvaardigheid in de internationale handel.

In het voorjaar vond de kick off plaats van de Fairtrade Universiteit-campagne. Coördinator van het GO Green Office Cyrille Gijbels-Janssen: “We hebben vervolgens de films True Cost over de kledingindustrie en Blood in the Mobile over de mobiele telefoon-industrie uitgezonden. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd diverse lezingen geweest van onder andere Maurits Groen en we bieden fairtrade-maaltijden aan op de campus. Dit is gedaan in samenwerking met verschillende partners zoals, Studium Generale, Technology for Global Development, cateraars Eurest en Healthfoodness en in samenspraak met de stichting Switch/ContourdeTwern die het traject om een fairtrade universiteit te kunnen worden, nauwlettend heeft gemonitord.”

Duurzaamheid

De TU/e heeft groots ingezet op duurzaamheid. Recent kreeg de universiteit het BREEAM Outstanding-ontwerpcertificaat voor het hoofdgebouw Atlas. Als de renovatie voltooid is, heeft de TU/e hiermee het duurzaamste onderwijsgebouw ter wereld. De sociale duurzaamheid komt tot uiting door een groter gebruik van fairtrade-producten en een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering.

Fairtrade+

De fairtrade-criteria vormden de opmaat naar een ambitieus fairtrade-beleid. Hierbij speelt de sociale duurzaamheid een rol en wordt de techniek niet vergeten. Gijbels-Janssen: “We gaan eigenlijk voor de Fairtrade+. We vinden het als technische universiteit interessant om te kijken waar op technisch gebied mogelijkheden liggen. Dit resulteert nu in het opzetten van een proef met Fairphone, een van origine Nederlandse smartphone die op een zo eerlijke mogelijke manier wordt geproduceerd.”

Fairphone is een Nederlandse social enterprise en een voorloper op het gebied van fair electronics. Door zelf een smartphone te produceren heeft de onderneming met succes een positieve impact op de gehele supply chain, inclusief mining, design, manufacturing en life cycle. De Fairphone 2 heeft dual sim en een modulair design, waardoor hij gemakkelijk te repareren is en langer meegaat.