Fairtrade University

TU/e is een Fairtrade universiteit

De TU/e mag zich met ingang van 3 november 2016 een fairtrade universiteit noemen. Naast het uitdragen van het fairtrade gedachtegoed, het inkopen van eerlijke producten en het voeren van een duurzame bedrijfsvoering onderzoekt de TU/e tevens de mogelijkheden op technologisch gebied, zoals de Fairphone.

Het GO Green Office van de TU/e is aanjager van fairtrade op de campus. Bij Fairtrade staat eerlijke handel centraal, waarbij meer rekening wordt gehouden met fatsoenlijke werkomstandigheden, eerlijk loon en het stimuleren van rechtvaardigheid in de internationale handel.

Voorjaar 2016 vond de kick off plaats van de Fairtrade Universiteit-campagne. Vervolgens zijn de films "True Cost" over de kledingindustrie en "Blood in the Mobile" over de mobiele telefoonindustrie uitgezonden. Er zijn diverse lezingen geweest van onder andere Maurits Groen en er zijn fairtrademaaltijden aangeboden op de campus. Dit in samenwerking met verschillende partners zoals, Studium Generale, Technology for Global Development, cateraars Eurest en Healthfoodness en in samenspraak met de stichting Switch/ContourdeTwern die het traject om een fairtrade universiteit te kunnen worden, nauwlettend heeft gemonitord.

Duurzaamheid
De TU/e heeft groots ingezet op duurzaamheid. Recent kreeg de universiteit zowel het BREEAM Outstanding ontwerp- als oplevercertificaat voor het hoofdgebouw Atlas. De TU/e heeft met Atlas het duurzaamste onderwijsgebouw ter wereld volgens de BREEAM-certificering. De sociale duurzaamheid komt tot uiting door een groter gebruik van fairtrade-producten en een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering.

Fairtrade+
De fairtrade-criteria vormden de opmaat naar een ambitieus fairtrade-beleid. Hierbij speelt de sociale duurzaamheid een rol en wordt de techniek niet vergeten. De TU/e gaat voor de Fairtrade+. We vinden het als technische universiteit interessant om te kijken waar op technisch gebied mogelijkheden liggen. Dit resulteerde in het opzetten van een proef met Fairphone, een van origine Nederlandse smartphone die op een zo eerlijke mogelijke manier wordt geproduceerd.

Fairphone is een Nederlandse social enterprise en een voorloper op het gebied van fair electronics. Door zelf een smartphone te produceren heeft de onderneming met succes een positieve impact op de gehele supply chain, inclusief mining, design, manufacturing en life cycle. De Fairphone 2 heeft dual sim en een modulair design, waardoor hij gemakkelijk te repareren is en langer meegaat.