Living Labs

Onderzoek- en testomgevingen

Een belangrijke stap op weg naar een duurzame campus zijn de Living Labs op de campus. Dat betekent dat onderzoeks- en testomgevingen in real-life situaties worden ingericht. Dit doet de TU/e in nauwe samenwerking met studenten, bedrijven en kennisinstellingen.

Zo zijn op het laagbouwdak van Vertigo, het gebouw van de faculteit Bouwkunde, testgebouwtjes geplaatst waarbij zonnecellen zijn verwerkt in de dakpanelen en dakpannen. Het is een research facility op het gebied van gebouw-geïntegreerde zonnepanelen (BIPV). Het project, SolarBEAT, is een samenwerking tussen Solar Energy Application Centre (SEAC) en de faculteit Bouwkunde.

Lees meer over SolarBEAT in Cursor.

Licht

In het gerenoveerde Atlasgebouw is in samenwerking met ILI een gigantisch Living Lab gecreëerd waarbij iedere werknemer het licht naar eigen wens en behoefte kan bedienen. De voordelen op het gebied van duurzaamheid is dat maximaal gebruik gemaakt wordt van het energievoordeel van het dimmen van Ledverlichting.