Stuurgroep Duurzaamheid

Het College van Bestuur bestuurt de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en is voorzitter van de Stuurgroep Duurzaamheid. De Stuurgroep Duurzaamheid heeft als taak om te sturen op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en in de communicatie. De Stuurgroep bestaat uit elf leden, waarvan één secretaris. De secretaris vervult tevens de rol van coördinator Duurzaamheid op de TU/e en is het aanspreekpunt voor alle medewerkers en studenten op gebied van duurzaamheid. Hiernaast is het organogram van de Stuurgroep Duurzaamheid weergegeven.

Aanspreekpunt Duurzaamheid

Ir. Cyrille Gijbels-Janssen is de coördinator Duurzaamheid. Zij stuurt tevens het GO Green Office van de TU/e aan. Suggesties en/of vragen over duurzaamheid kunt u mailen naar: gogreenoffice@tue.nl.