Sustainable Development Goals (SDG)

In september 2015 heeft de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG) oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2016 treden de 17 ontwikkelingsdoelen in werking. Deze doelen richten zich de komende vijftien jaar op het beëindigen van armoede en het bestrijden van ongelijkheid en klimaatverandering op alle niveaus; people, planet en prosperity.

Deze maatschappelijke opgave is ook van invloed op de universiteit. De komende jaren zal de TU/e een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Specifiek zet de universiteit in op de volgende doelen:

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
Meer info: https://www.tue.nl/en/research/research-areas/engineering-health/

SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.
Meer info: https://www.tue.nl/universiteit/alumni/
en: https://www.tue.nl/studeren/

SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
Meer info: https://www.tue.nl/universiteit/community/women-in-science-eindhoven-wise-network/

SDG 6: Verzeker gelijke toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
Meer info: https://www.tue.nl/en/university/departments/chemical-engineering-and-chemistry/education/chemical-engineering-and-chemistry-graduate-program/phd-program-chemical-engineering/research-groups-chemical-and-process-technology/membrane-materials-and-processes/

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
Meer info: https://www.tue.nl/en/research/strategic-area-energy/

SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.
Meer info: https://www.tue.nl/en/research/research-areas/smart-mobility/
en: https://www.tue.nl/en/research/strategic-area-energy/

SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Meer info: https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/bouwkunde/onderzoek/smart-cities-program/

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.
Meer info: https://www.tue.nl/en/research/researchers/elphi-nelissen/

SDG 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.
Meer info: https://www.tue.nl/en/research/research-groups/technology-innovation-society/

SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Meer info: https://www.tue.nl/tue-campus/tue-innovation-lab/