TU/e 100% Future Friendly

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de TU/e. Hoewel de universiteit hier veel aandacht aan besteedt, zijn de initiatieven niet goed zichtbaar. Of zoals Jan Mengelers, voorzitter van het College van Bestuur, opmerkte: “De TU Eindhoven gelooft in challenge-based onderwijs. Onze stelregel is ook “practise what you preach”. Dat geldt ook voor onze inspanningen op het vlak van verduurzaming. We hebben al enorm veel gedaan en bereikt. En dat mogen we ook laten zien.” In de nieuwe campagne 100% Future Friendly verbinden we de initiatieven die we nemen in ons onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering. We laten zien hoe en waar we voor 100% streven naar een meer duurzame wereld.

De komende tijd vind je op deze website nieuwe initiatieven. Heb jij zelf een idee hoe de TU/e zich kan inzetten voor een duurzamere wereld? Deel jouw idee met ons via de GO Green Office.

Kick-off
Tijdens het Science Festival (8 oktober 2017) hielden prof. Erwin Kessels en de Go Green Office de kick off van de  ‘100% Future Friendly’ campagne. Aansluitend op de Science Show maakten de bezoekers kennis met het zonnecel-onderzoek als voorbeeld van de vele TU/e initiatieven voor een betere, meer duurzame wereld.

Solar Energy Research
De populariteit van zonne-energie zit al jaren in de lift. Dankzij voortdurend onderzoek stijgt het rendement van zonnecellen en ook de kosten dalen. In bijna 1/3 van alle zonnecellen wereldwijd is TU/e technologie toegepast. TU/e-wetenschappers van de onderzoeksgroep “Plasma and Materials Processing” (PMP) doen onderzoek naar het verhogen van de efficiency en het rendement van zonnecellen. De missie van de onderzoekers is duidelijk en daar zetten ze zich maximaal voor in.
In de zomer van 2018 start een roadshow op de TU/e-campus waarin dit onderzoek centraal staat.

Bekijk de video met focus op onderzoek Solar Energy.