TU/e 100% Future Friendly.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de TU/e. Hoewel de universiteit hier veel aandacht aan besteedt zijn de initiatieven niet goed zichtbaar. Onze stelregel “practise what you teach" geldt ook voor onze inspanningen op het vlak van verduurzaming. We hebben al enorm veel gedaan en bereikt en dat mogen we ook laten zien. In de campagne 100% Future Friendly verbinden we de initiatieven die we nemen in ons onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering. We laten zien hoe en waar we voor 100% streven naar een meer duurzame wereld.

Je vindt hieronder telkens nieuwe initiatieven.

Heb jij zelf een idee hoe de TU/e zich kan inzetten voor een duurzamere wereld? Deel jouw idee met ons via de GO Green Office.