Graduate School

Het onderwijs na de bachelor is binnen de TU/e vormgegeven in de TU/e Graduate School. De Graduate School bestaat uit 15 graduate programs, die allemaal gericht zijn op één specifiek onderzoeksdomein. Een graduate program bevat één of meerdere masteropleidingen, met daarna mogelijkheden om binnen datzelfde domein een technologische ontwerpersopleiding of promotietraject te doen.

Binnen elke masteropleiding van de Technische Universiteit Eindhoven kun je een duurzaam accent aanbrengen. Dat kan door milieu- en energievakken te volgen en je afstudeerproject uit te voeren op dat gebied. Je kunt er echter ook voor kiezen om je te specialiseren en een complete master gericht op duurzaamheid te volgen, bijvoorbeeld Sustainable Energy Technology of Science and Technology of Nuclear Fusion

PDEng
 
De TU/e biedt tweejarige (post-master) ontwerpersopleidingen aan die leiden tot een Professional Doctorate in Engineering (PDEng-graad).  Deze opleidingen worden verzorgd onder de vlag van 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute. 

Binnen de meeste PDEng opleidingen is er aandacht voor duurzaamheid. Het PDEng programma Smart Energy Buildings and Cities neemt duurzaamheid als uitgangspunt en richt zich op Smart Energy systemen voor de gebouwde omgeving.