Onderzoek

Alle faculteiten op de TU/e doen onderzoek dat bijdraagt aan de transitie naar een meer duurzame maatschappij in uiteenlopende onderzoeksprogramma’s. Daarnaast vindt er multidisciplinair onderzoek plaats dat valt onder de strategic area’s Energy, Smart Mobility en Health.

Het onderzoek van de TU/e vindt niet alleen plaats in gesloten laboratoria, maar ook op de campus zelf. De TU/e gebruikt haar campus namelijk als living lab om onderzoek te doen naar duurzame oplossingen. In 2013 zijn twee living lab thema’s aangewezen: een living lab light en een living lab smart mobility.