Living Labs

De TU/e zet haar campus in als een laboratorium waarin onderzoekers en studenten in samenwerking met het bedrijfsleven de oplossingen van morgen vandaag al in de praktijk brengen. Op deze manier wordt de campus gebruikt om innovaties op in de praktijk vorm te geven, te testen en verder te ontwikkelen.