Strategic area’s

Energy 
Binnen de strategic area Energy werken ruim 27 onderzoeksgroepen aan nieuwe schone energiebronnen en het verbeteren van vervuilende energiebronnen. De focusgebieden zijn Future Fuels, Energy Conversion, Built Environment en Fusion.  

Smart Mobility
Op het gebied van Smart Mobility ziet de TU/e in technologie een belangrijke oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit, zoals luchtvervuiling, files en ongevallen. Een groot aantal onderzoekers draagt bij aan slimmere, productievere mobiliteit en transport én aan veilige, schone en efficiënte voertuigen.

Health
Strategic area Health wil een bijdrage leveren aan de omslag naar eerste- en zelfs nuldelijnszorg  (zelfzorg). Het doel: voor iedereen de kosten verlagen en de ervaren kwaliteit van leven verhogen.