Uitnodiging studiemiddag over onderzoek naar diep leren

• Hoe bereiden we onze leerlingen goed voor op hun toekomst? 
• Hoe ontwikkelen ze ‘21st century skills’, zoals kritisch denken, probleem oplossen en samenwerken? 

Door DIEP LEREN leren leerlingen relaties te leggen tussen leerinhouden, verbinden ze nieuwe ideeën aan hun voorkennis en koppelen ze begrippen aan ervaringen uit het dagelijks leven.

Op zes scholen van de AOS Zuidoost Brabant is in het schooljaar 2016-2017 samen met de Technische Universiteit Eindhoven onderzoek gedaan naar het bevorderen van diep leren.

Op 23 oktober worden tijdens een studiemiddag de resultaten gedeeld:
• De kenmerken van onderwijsleersituaties waarin leerlingen diep leren;
• De rol van de docent daarbij;
• Concrete voorbeelden van ‘good practices’;
• Praktische handvatten om diep leren te bevorderen.

Praktische informatie
Datum: 23 oktober 2017
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur
Locatie: Sint-Joriscollege Roostenlaan 296 in Eindhoven

Programma
• Presentatie van de onderzoeksresultaten door dr. Maaike Koopman
• Verdiepende gesprekken met de onderzoeksdocenten
• Verkenning: hoe bouwen voort op deze resultaten?

Doelgroep
• Leraren en studenten geïnteresseerd in DIEP LEREN
• Onderzoeksdocenten
• Onderzoekscoördinatoren
• Opleiders
• Teamleiders
• Schoolleiders

Aanmelding:
Voor 9 oktober via l.v.hoek@varendonck.nl