Organisatie

De leiding van ESoE is in handen van hoogleraar-directeur prof.dr. Douwe beijaard. Zakelijk directeur is mw.drs. Connie Cantrijn.

Bestuursraad

De bestuursraad van ESoE wordt gevormd door:

 • drs. J. van Aller, conrector ds Pierson College;
 • prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, rector magnificus van de TU/e (voorzitter);
 • drs. E.G.H. Bernard, voorzitter Raad van Bestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO);
 • prof.dr. P. Koenraad, dean Graduate School (TU/e);
 • prof.dr. K.A.H. van Leeuwen, hoogleraar faculteit Technische Natuurkunde (TU/e);
 • prof.dr. J.J. Lukkien, dekaan en hoogleraar faculteit Wiskunde en Informatica (TU/e).

De Bestuursraad is met de volgende taken belast:

 • het jaarlijks goedkeuren van het onderwijsprogramma.
 • het periodiek goedkeuren van het meerjarige onderzoeksprogramma.
 • het vaststellen van het jaarverslag en meerjarenplan.
 • het vaststellen van een kwaliteitszorgsysteem per taakstelling.
 • het vaststellen van de begroting.
 • besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag van leden van de opleidings- examen- en toelatingscommissies, de opleidingsdirecteur SEC en de hoogleraar-directeur.

Adviescommissie Lerarenopleiding (ALT)

De Adviescommissie Lerarenopleiding geeft de hoogleraar-directeur gevraagd en ongevraagd advies over alle kwesties die de lerarenopleiding raken, waaronder de inhoudelijke afstemming van de opleidingen, de opbouw van het curriculum, planning, organisatie en kwaliteitszorg:

• ir. P.F.A.M. Janssens, opleidingsdirecteur Scheikundige Technologie;
• dr.ir. R.R. Trieling, studieadviseur/beleidsmedewerker Technische Natuurkunde;
• mw. dr. ir. M.L.P. van Lierop, adj. opleidingsdirecteur Informatica;
• dr. ir. E.E.M. van Berkum, opleidingsdirecteur Wiskunde;
• J.P.H.M. Wiertz, BMA,  rector Eckartcollege Eindhoven / Pleincollege Nuenen.