DOT Methodeonafhankelijke digitale content

In de afgelopen jaren zijn er steeds mogelijkheden gekomen om leerlingen met ICT zoals digitale toetsen en applets te laten werken. Voor de scheikundebovenbouw havo en vwo is het beschikbare materiaal echter erg gefragmenteerd en dikwijls gekoppeld aan een bepaalde lesmethode.     

Dit docentontwikkelteam (DOT) heeft daarom als doelstelling om voor bovenbouw havo en vwo scheikundeconcepten uit te werken tot methode onafhankelijke digitale bronnen en opdrachten. Door het onafhankelijk van methodes en vrij toegankelijk te maken hopen we dat docenten meer digitaal materiaal krijgen om mee te werken. Het materiaal kan ingepast worden in een arrangement dat een docent zelf kan samenstellen. Hierdoor wordt een docent in staat gesteld om aan de verschillende leerbehoeftes en leerstrategieën bij leerlingen te beantwoorden.

Voor deze DOT zijn we op zoek naar enthousiaste scheikundecollega’s die mee willen denken en werken aan digitaal lesmateriaal voor bovenbouw havo en vwo. 

Naast scheikundige achtergrond is het ook fijn om collega’s in de DOT te hebben met een affiniteit voor ICT. Dit laatste is geen voorwaarde maar kan helpen om alle digitale mogelijkheden in kaart te brengen.

Deelname aan deze DOT:

   • geeft inzicht in de kenmerken van goed ICT materiaal.
   • geeft inzicht in het ontwikkelen van ICT materiaal,
   • levert de deelnemer uitgewerkte en geteste scheikunde opdrachten ten behoeve van ICT gebruik in de bovenbouw havo en vwo
   • levert een netwerk van gelijkgestemde docenten van scholen in de regio, die elkaar kunnen inspireren,
   • vraagt van de deelnemer het ontwikkelen, uitvoeren/testen van en reflecteren op materiaal ten behoeve van ICT materiaal van hemzelf en andere deelnemers
   • vraagt van de deelnemer een actieve houding en inbreng tijdens de bijeenkomsten

     Organisatie

     Doelgroep: scheikundedocenten bovenbouw havo/vwo. Minimum aantal deelnemers 5, maximum aantal 12

     Studiebelasting: 60 uur, bestaande uit: contacturen, voorbereiding van de bijeenkomsten, het ontwikkelen  en/of uitvoeren van ontwikkelde opdrachten op de eigen school. U ontvangt in het kader van de wet beroepen in het onderwijs een nascholingscertificaat.

     Bijeenkomsten: 6x in schooljaar 2016-2017 van 14.30u-17.30u. Data van de bijeenkomsten in samenspraak met deelnemers.

     Kosten voor deelname: € 300 per persoon*.

     Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie

     Aanmelden: is mogelijk tot en met 5 september 2016 (tenzij het maximum aantal eerder is bereikt) door het aanmeldingsformulier aan te vragen via vaksteunpuntscheikunde@tue.nl.

     *Bij annulering na 5 september wordt €125,- in rekening gebracht.