Emeriti

Dit gedeelte van de site van de TU/e is speciaal ingericht voor onze emeriti.Het Album Academicum, met een overzicht van alle emeriti, ooit werkzaam aan de TU/e, en een gedeelte Emeriti-activiteiten, waarin melding wordt gemaakt van de bijeenkomsten, georganiseerd door de Commissie Emeriti-activiteiten. In dit gedeelte zal ook doorverwezen worden naar door de TU/e georganiseerde activiteiten die interessant kunnen zijn voor emeriti. Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan contact op met Jannelies Smit.

Data bijeenkomsten 2018

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats in het Academisch Genootschap:

Vrijdag 26 januari 2018, vanaf 11.00, lunch.

Onze spreker die dag is Jan Willem Nienhuys en de titel van zijn verhaal is 'De spirituele macht van China door de eeuwen heen'.

Programma:

10.30-11.00 Inloop met koffie
11.00-12.00 Lezing Jan Willem Nienhuys
12.00-13.30 Warme lunch

We hopen op een ruime deelname voor deze interessante bijeenkomst. Graag voor 20 januari 2018 even aanmelden voor deelname bij Jannelies Smit, (040-2475280 of j.e.smit@tue.nl)

De uitnodiging zal op 4 januari per e-mail en post verzonden worden.

 

FF zeuren

Op verzoek: hierbij een link naar de gebundelde columns van Fred Steutel. 

FF Zeuren
En hier een link naar een In Memoriam.