Emeriti

Dit gedeelte van de site van de TU/e is speciaal ingericht voor onze emeriti.Het Album Academicum, met een overzicht van alle emeriti, ooit werkzaam aan de TU/e, en een gedeelte Emeriti-activiteiten, waarin melding wordt gemaakt van de bijeenkomsten, georganiseerd door de Commissie Emeriti-activiteiten. In dit gedeelte zal ook doorverwezen worden naar door de TU/e georganiseerde activiteiten die interessant kunnen zijn voor emeriti. Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan contact op met Jannelies Smit.

Data bijeenkomsten 2018

De eerstvolgende lunchbijeenkomst zal gehouden worden op vrijdag 26 januari 2018. De uitnodiging zal begin januari verzonden worden.

FF zeuren

Op verzoek: hierbij een link naar de gebundelde columns van Fred Steutel. 

FF Zeuren
En hier een link naar een In Memoriam.