Inleiding

De Commissie Emeriti-Activiteiten (zie aldaar) is in 2010 begonnen met het nadenken over en ontwerpen van een Album Academicum, waarin opgenomen alle emeriti van de TU/e.

In 2016 is begonnen met het vullen van de pagina's. Er zal regelmatig nieuwe content worden opgenomen. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Jannelies Smit.