Commissie Emeriti-activiteiten

De Commissie Emeriti-activiteiten bestaat uit vier (wisselende) leden. Deze commissie organiseert drie keer per jaar een bijeenkomst.

Het bestuur van de Commissie wordt momenteel gevormd door Prof.dr. Theo Bemelmans, Prof.dr. Thijs Bax, Prof.dr. Jeu Schouten en Prof.dr. Ruud Metselaar.

Beheerder van de site is Jannelies Smit.

Klik hier voor een korte geschiedenis van de Commissie, geschreven door Theo Bemelmans.

Klik hier voor een uitgebreide geschiedenis van de Commissie, geschreven door Frans Schurer. 

 

De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats in het Academisch Genootschap:

Vrijdag 26 januari 2018, vanaf 11.00, lunch.

Onze spreker die dag is Jan Willem Nienhuys en de titel van zijn verhaal is 'De spirituele macht van China door de eeuwen heen'.

Programma:

 

10.30-11.00 Inloop met koffie
11.00-12.00 Lezing Jan Willem Nienhuys
12.00-13.30 Warme lunch

We hopen op een ruime deelname voor deze interessante bijeenkomst. Graag voor 20 januari 2018 even aanmelden voor deelname bij Jannelies Smit, (040-2475280 of j.e.smit@tue.nl)

De uitnodiging zal op 4 januari per e-mail en post verzonden worden.