Cultuur

De TU/e staat voor een goede academische vorming in een intellectueel en cultureel prikkelende omgeving.

Studium Generale
Technologie en cultuur ontmoeten elkaar in de vorm van publieke debatten of samenwerkingsprojecten met kunstenaars. Maar ook films, workshops, exposities, muziek en theater verrijken het culturele leven op en rond de campus. Studium Generale biedt studenten en medewerkers ieder studiejaar een gevarieerd cultureel programma met nieuwe, spraakmakende initiatieven.