Archief

De Kunstcommissie TU/e is niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van de kunstcollectie. Bij nieuwbouw of renovaties v an bestaande gebouwen probeert ze een nieuw kunstwerk te realiseren. Dat kwam er de laatste jaren een nieuw kunstwerk van Tijs Rooijakkers bij Flux en momenteel is Gijs Frieling druk met de voorbereidingen voor een nieuw kunstwerk bij Atlas.

De Kunstcommissie ondersteunt ook allerlei initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, organiseert projecten en tentoonstellingen en plaatst kunst in de openbare ruimte, zowel met adviezen als financiën. Zo organiseerde ze een aantal jaren de ‘Dag van de Kunst’ en kwam er een nieuw staatsieportret van koning Willem Alexander. Op deze pagina’s staat daar een korte beschrijving van.