Nieuwe expositie in gebouw Flux


“De Verbeelding” 

De nieuwe expositie in gebouw Flux op vloer 1 t/m 3 is een selectie uit de eigen kunstcollectie van de TU/e. “De Verbeelding” is een tentoonstelling van figuratieve kunst waarin de persoonlijke interpretatie een bepalende rol speelt. De deelnemende kunstenaars hebben hierbij veel vrijheid genomen om hun ideeën te visualiseren. Vaak neemt de verbeelding een loopje met de werkelijkheid. Dit kan poëtisch, mysterieus, speels, aangenaam of onaantrekkelijk zijn. Ook het onbehaaglijke krijgt in deze presentatie een gezicht. Sommige voorstellingen leiden een ongewoon bestaan. De beelden lijken uit een andere wereld afkomstig te zijn: een wereld waarin werkelijkheid en fictie in elkaar overvloeien.

Verbeelding kent diverse verschijningsvormen: ideeën, visioenen, dromen, fantasieën, begoochelingen, hersenschimmen, invallen, kortom beelden van het brein. De individuele voorstellingen hebben deze kunstenaars omgezet in prenten, foto’s en tekeningen. Veel persoonlijke zoektochten vind je in hun werken terug, serieus of met een knipoog. Hoe meer de kunstenaar afstand neemt van de wereld om zich heen hoe sterker de verbeelding leeft. 

Niet alleen de maker maar ook de toeschouwer moet beschikken over een gezonde dosis verbeeldingskracht om het kunstwerk te kunnen interpreteren. Als de realiteit verandert in een abstracte weergave dan vraagt dit voorstellingsvermogen van degene die er naar kijkt. Kunstenaar Lode Pemmelaar (vloer 3) ontvouwt in kleurvlakken en strakke lijnen zijn dozen op het platte vlak. De kracht van zijn werk ligt in de eenvoud van de voorstelling. Hij geeft niet alles weer wat hij ziet waardoor de kijker de afbeelding zelf moet voltooien. Dit proces voltrekt zich in het hoofd. 

Ook het onderwerp van de hier gepresenteerde kunst kan zich verbeelden. De kinderen uit Mali op de foto’s van Sofie Knijff (vloer 1) zijn geen journalist of actrice maar presenteren zich op die manier aan ons in hun kinderlijke fantasie. De verbeelding wordt versterkt door de wijze waarop de fotograaf de kinderen vastlegt.
Met een flinke dosis zelfspot neemt kunstenaar Stijn Peeters in de tekeningen “Into the doghouse” (vloer 1) zichzelf als onderwerp. Hij visualiseert zijn eigen leven als hond wat niet onplezierig lijkt. 

Betekenissen zijn niet altijd eenduidig of direct te begrijpen. Verbeelding leert je verder te kijken dan wat je hebt geleerd of waarvan je bent overtuigd.
Kunstenaars presenteren hun eigen universum door middel van voorwerpen of situaties en geven hiermee vaak bewust ruimte voor meerdere opvattingen. De toeschouwer interpreteert deze voorstellingen en hoe meer verbeelding hij of zij heeft hoe rijker de kunstbeleving. 

Meer prenten, foto’s en tekeningen zijn voor TU/e medewerkers beschikbaar via de Kunstuitleen TU/e.