Rankings

Wereldwijd is groeiende aandacht voor het fenomeen van universitaire rankings. Het is een methode om de kwaliteit van de vele honderden universiteiten mondiaal met elkaar te vergelijken. De universiteiten worden onder meer beoordeeld op hun wetenschappelijke prestaties, publicaties, reputatie, samenwerking met het bedrijfsleven en de kwaliteit van het onderwijs. De ranglijsten worden gebruikt door de media, overheden, studiekiezers, medewerkers, universiteiten en stakeholders.

Internationale rankings

De TU/e wordt jaarlijks opgenomen in een groot aantal internationale rankings. Iedere ranking heeft zijn eigen methodologie en beoordeelt universiteiten wereldwijd volgens eigen criteria en indicatoren.

Die gegevens bepalen de positie van de universiteit op de lijsten. De reputatie van het onderzoek en onderwijs bijvoorbeeld, maar ook het aantal wetenschappelijke publicaties en de hoeveelheid citaties daarvan door anderen. Daarnaast tellen de onderwijsprestaties. Verschillen in perspectief per ranking zorgen voor een variatie van posities van de TU/e (waaronder bijvoorbeeld de reputatie van de universiteit, onderzoeksinkomsten per staflid, aantal behaalde PhD-diploma’s of aantal citaties per staflid)

 

Times Higher Education Ranking, QS-ranking en ARWU

Internationaal worden de Times Higher Education Ranking en de QS-ranking als leidend beschouwd op het beoordelen van universiteiten op zowel wetenschappelijk onderwijs als onderzoek. In de algemene ranglijst van Times Higher Education en QS behoort de TU/e wereldwijd al jaren tot de top 20%. De eveneens bekende Academic Ranking of World Universities (ARWU/ Shanghai) richt zich alleen op het beoordelen van onderzoek. In deze ranking wordt de onderwijskwaliteit niet beoordeeld. De plaats op de ranglijst, en op de bijbehorende ranglijsten voor subgebieden, bepaalt ARWU door te kijken naar onder meer het aantal alumni en medewerkers dat een Nobelprijs of een Fields Medal wint, het aantal hoog-geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in Nature of Science.
 

Profiel van de TU/e zichtbaar in discipline rankings

In vergelijking met algemene rankings is het profiel van de TU/e meer onderscheidend in vakgebied specifieke rankings. Dit komt omdat de TU/e een technische universiteit is, en geen brede universiteit. In diverse mondiale ‘disciplinaire’ rankings krijgt de TU/e een goede score en staat de TU/e binnen het eigen domein op plek één of twee van de Nederlandse universiteiten (zoals binnen de vakgebieden engineering, computer science, chemistry, of architecture).

Een alternatief voor de populairste algemene lijsten (Times Higher Education, QS) is de U-Multirank. Het Europese consortium U-Multirank maakt geen standaard ranglijst, maar geeft scores van A tot E (met A als beste) op individuele indicatoren. In 2016 kreeg de TU/e acht keer het oordeel A. Slechts twee andere Nederlandse universiteiten scoorden hoger. Eindhoven krijgt met name waardering voor de gebieden Research, Knowledge Transfer en International Orientation.

CWTS Leiden Ranking

De CWTS Leiden Ranking beoordeelt universiteiten enkel op meetbare facetten die horen bij de wetenschappelijke publicatieoutput (een bibliografische analyse). Er wordt niet gekeken naar andere indicatoren zoals reputatie, financiële draagkracht of onderwijskwaliteit. Sinds 2016 publiceert de CWTS Leiden Ranking niet langer een kant-en-klaar rankingoverzicht, maar een multidimensionaal perspectief op de website. Door middel van het kiezen van indicatoren wordt een lijst samengesteld. De TU/e scoort ruim boven het mondiale gemiddelde met het aandeel publicaties in de top 1% en de top 10% meest geciteerd.