Gedragscodes

Voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering zijn door de gezamenlijke universiteiten, waaronder de TU/e, in VSNU-verband diverse gedragscodes opgesteld. Alle universiteiten hebben zich gecommitteerd deze codes na te leven. Op de website van de VSNU is een overzicht opgenomen van deze gedragscodes.

Code Goed Bestuur

Alle universiteiten, waaronder de TU/e, hechten veel waarde aan de transparantie van hun bestuur en een duidelijke verantwoording over dat bestuur. Daartoe hebben zij zich gecommitteerd aan de Code Goed Bestuur .

Nadere informatie over de naleving van de code is te vinden in:

Gedragscode Openheid dierproeven

Om concreet invulling te geven aan de breed onderschreven opvatting in de maatschappij dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is de Code Openheid dierproeven  opgesteld.

Dierproeven aan de TU/e vallen onder de verantwoordelijkheid en vergunningen van de Centrale Proefdiervoorziening van de Universiteit Maastricht. Meer informatie waaronder het jaarverslag dierproeven is te vinden op de website van de Dier Experimenten Commissie van de Universiteit Maastricht.