Melding onregelmatigheden

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het van belang dat in het kader van ‘corporate governance’ (Code goed bestuur universiteiten) de universiteit beschikt over een zogenaamde “klokkenluidersregeling”.

Regeling melding onregelmatigheden

De TU/e heeft deze regeling, waarin onregelmatigheden of misstanden binnen de universiteit gemeld kunnen worden, opgesteld om bij te dragen aan een integere en transparante organisatie en goed bestuur.

Procedure

Wanneer medewerkers of studenten het vermoeden van misstanden willen melden, is hiervoor een duidelijke regeling en procedure. Uitgangspunt hierbij is dat alle medewerkers en studenten van de universiteit, maar ook anderen, zich vrij moeten voelen misstanden te melden.

De regeling omschrijft verder om welke onregelmatigheden of misstanden het gaat en bij wie je moet zijn om je vermoedens te melden.

Klachtencommissie en vertrouwenspersonen

Om de meldingen te kunnen toetsen heeft de TU/e een klachtencommissie ingesteld. Daarnaast zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij fungeren als aanspreekpunt voor personen die een melding overwegen en adviseren over eventueel te ondernemen stappen. Desgewenst begeleiden ze hen hierbij.

De vertrouwenspersonen zijn:

Mw. drs. J.M. (Judith) Beenhakker
Telefoon: 040 247 4535
E-mail: j.m.beenhakker@tue.nl
                                  

Mw. M.M. van de Bosch-Doreleijers           
Telefoon: 040 247 3475
E-mail: m.m.v.d.bosch@tue.nl

De secretaris van de klachtencommissie is:

Mw.mr. M.E. Kerssemakers-Anthonissen
Telefoon: 040 247 2034       
E-mail: m.e.kerssemakers@tue.nl