Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt begrepen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

Gedragscode en klachtenregeling

De Gedragscode ongewenst gedrag TU/e is opgesteld om dit soort ongewenst gedrag te helpen voorkomen. Ben je als medewerker of student toch in aanraking gekomen met ongewenst gedrag, neem dan direct contact op met een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag of raadpleeg de Klachtenregeling ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie

De TU/e heeft zowel interne als externe vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en onregelmatigheden benoemd. Zij staan studenten en medewerkers bij die met ongewenst gedrag te maken hebben en helpen hen bij het zoeken naar een manier om het ongewenste gedrag te beĆ«indigen.

Indien nodig helpen zij je ook bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag.

Interne vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en onregelmatigheden:

Dhr. dr. ir. H.C.J. (Hjalmar) Mulders
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
Telefoon: 040 247 4509
E-mail: h.c.j.mulders@tue.nl

Mw. ir. H.A.M. (Henny) van Alphen
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Telefoon 040 247 4097
E-mail: h.a.m.v.alphen@tue.nl

Externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en onregelmatigheden:

Dhr. Aad Schoenmakers
Phone number: 06 46052901
E-mail: info@mensenwerkcoaching.nl

Mw. Regina Nieboer
Telefoon: 06 23707026
E-mail: vertrouwenspersoon@reginanieboer.nl

Klachtencommissie ongewenst gedrag:

Externe voorzitter: mw. mr. M.J.W. (Margriet) Drent MBA
Lid: 
Plaatsvervangend leden: mw. R. (Roberta) De Franco PhD, de heer dr.ir. J. (Job) Beckers en de heer dr. A. (Alberto) Ravagnani
Secretaris: mw. mr. M.E. (Marlies) Kerssemakers-Anthonissen
Telefoon: 040 247 2034
E-mail: m.e.kerssemakers@tue.nl

De TU/e biedt ook de mogelijkheid anoniem te melden via de TU/e SpeakUp Line. Meer info vind je op intranet.