Psychosociale arbeidsbelasting

Onder psychosociale arbeidsbelasting verstaan we factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk.

Gedragscode en klachtenregeling

De Gedragscode psychosociale arbeidsbelasting TU/e en  de Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting TU/e zijn opgesteld om dit soort ongewenst gedrag te helpen voorkomen.

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie

De TU/e heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen om studenten of medewerkers die met dit soort ongewenst gedrag te maken hebben, bij te staan bij het zoeken naar een oplossing en bij het eventueel indienen van een formele klacht.

De vertrouwenspersonen zijn:

Mw. drs. J.J. (Judith) Beenhakker
Telefoon: 040 247 4535
E-mail: j.m.beenhakker@tue.nl
                                  

Mw. M.M. van de Bosch-Doreleijers           
Telefoon: 040 247 3475
E-mail: m.m.v.d.bosch@tue.nl


De secretaris van de klachtencommissie is:

Mw.mr. M.E. (Marlies) Kerssemakers-Anthonissen
Telefoon: 040 247 2034       
E-mail: m.e.kerssemakers@tue.nl