TU/e Ethische Toetsingscommissie

Op de TU/e hechten we veel waarde aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Dit is voornamelijk van belang voor activiteiten met proefpersonen of persoonlijk identificeerbare data. De TU/e moedigt daarom ethisch bewustzijn aan bij onderzoekers en studenten.

Op de TU/e is een centrale Ethische Toetsingscommissie (ETC) ingesteld door het College van Bestuur, waarin alle faculteiten zijn vertegenwoordigd. Het doel van de ETC is om TU/e-onderzoekers en -studenten te stimuleren om onderzoek uit te voeren in overeenstemming met geaccepteerde ethische standaarden en te handelen in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving. Vanaf 2020 moet al het relevante onderzoek binnen de TU/e worden getoetst door de ETC voor aanvang van de studie. De ETC streeft ernaar om alle bestaande wetten en regelgeving over persoonlijke data, privacy en het omgaan met onderzoeksdata op te nemen in de ethische toetsingsprocedure, om de onderzoekers zo efficiƫnt mogelijk te faciliteren. Onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) of de Wet Medische Hulpmiddelen (WMH) moet worden getoetst door een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC, buiten de TU/e). TU/e biedt ondersteuning aan tijdens de ethische toetsingsprocedures.

Meer informatie is te vinden op het TU/e intranet (alleen voor intern gebruik).

U kunt contact opnemen met de ERB door te emailen naar ERB-secretaris dr. Jolanda Habraken via ethics[at]tue.nl.