Organisatie

Het College van Bestuur bestuurt de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De TU/e bestaat uit negen faculteiten en elf diensten. De diensten ondersteunen het College van Bestuur en de faculteiten. De Raad van Toezicht  (RvT) van de Technische Universiteit Eindhoven houdt toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit.

Organogram