TU/e Innovation Lab

De TU/e wil, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, de resultaten van wetenschappelijk werk zo effectief mogelijke benutten. Dit noemen we kennisvalorisatie. Alle activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie zijn gebundeld in het TU/e Innovation Lab.

Ontwikkeling van de kenniseconomie
TU/e Innovation Lab is een cruciale speler op het snijvlak van wetenschappelijke kennis en de toepassing ervan in de praktijk van het bedrijfsleven. Door gerichte innovatiestimulering, proactieve technologie- en kennistransfer en inspanningen op het vlak van business development, draagt de TU/e bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland.  De activiteiten richten zich daarbij op drie pijlers: intensivering en versterking van de strategische samenwerking met het grootbedrijf, de ontwikkeling van innovatieprojecten en stimulering van business development met het mkb en ondernemerschapstimulering van (techno)starters.  

Naar Innoveren