PhD-PDEng Council TU/e

De PhD-PDEng Council bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de PhD's als de PDEngs die aan de TU/e hun opleiding volgen. Zij overleggen met de Rector Magnificus en de Dean van de Graduate School over voor hen relevante onderwerpen.

Gewerkt wordt aan PhD-PDEng Councils per faculteit.

Leden van de Council zijn (per faculteit)

  Secretaris van de Council is Ben Donders