Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Technische Universiteit Eindhoven houdt toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit.

De RvT heeft een aantal taken, waaronder:

  • goedkeuring van het instellingsplan
  • goedkeuring van de begroting en het bestuurs- en beheersreglement
  • goedkeuring van het jaarverslag

De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap benoemt de leden van de RvT, zij leggen verantwoording aan hem af. De RvT benoemt de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Ir. J.B.P. (Baptiest) Coopmans (voorzitter)
Senior Vice President Technology Operations
Werkzaam bij Liberty Global
Benoemd tot 01-09-2020

Prof.dr.ir. J.T. (Jacob) Fokkema
Oud-rector magnificus Technische Universiteit Delft
Benoemd tot 01-11-2018

Prof.dr. C.N. (Coen) Teulings
Hoogleraar Economie aan de Universiteiten van Cambridge en Amsterdam (UvA)
Benoemd tot 31-08-2021

Mw. mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram
Directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Benoemd tot 01-03-2019

Mr.P.Th.F.M. (Peter) Wennink
President & CEO ASML
Benoemd tot 01-01-2020