Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Technische Universiteit Eindhoven houdt toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit.

De RvT heeft een aantal taken, waaronder:

  • goedkeuring van het instellingsplan
  • goedkeuring van de begroting en het bestuurs- en beheersreglement
  • goedkeuring van het jaarverslag

De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap benoemt de leden van de RvT, zij leggen verantwoording aan haar af. De RvT benoemt de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Ir. J.B.P. (Baptiest) Coopmans (voorzitter)
Senior Vice President Technology Operations
Werkzaam bij Liberty Global
Benoemd tot 01-09-2020

Prof.dr.ir. J.T. (Jacob) Fokkema
Oud-rector magnificus Technische Universiteit Delft
Benoemd tot 01-11-2020

Prof.dr. C.N. (Coen) Teulings
Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, teaching associate Universiteit Cambridge
Benoemd tot 01-09-2021

Mr.P.Th.F.M. (Peter) Wennink
President & CEO ASML
Benoemd tot 01-01-2020

Drs. M.I. (Mariƫtte) Hamer
Voorzitter en kroonlid Sociaal Economische Raad
Benoemd tot 01-10-2022