Beleid en ambities

De wereld staat voor grote uitdagingen op gebieden als energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en communicatie. Nieuwe technologische concepten zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden spannen zich via regionale en thematische netwerken samen in om deze concepten tot stand te brengen. De TU/e bereidt zich voor op de toekomst met het Strategisch Plan TU/e 2020.

Strategie 2020

In het Strategisch Plan 'TU/e 2020' verwoorden we onze ambities voor de komende jaren als internationale researchuniversiteit in engineering en science. Met ons onderwijs en onderzoek spelen we in op de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, van energie en van slimme mobiliteit. Daarmee zijn we van substantiële betekenis in de Nederlandse kenniseconomie.  Hoe we deze ambities verder vormgeven leest u in ons Strategisch Plan 2020.