Rankings

Wereldwijd is groeiende aandacht voor het fenomeen van universitaire rankings. Het is een methode om de kwaliteit van de vele honderden universiteiten mondiaal met elkaar te vergelijken. De universiteiten worden onder meer beoordeeld op hun wetenschappelijke prestaties, publicaties, reputatie, samenwerking met het bedrijfsleven en de kwaliteit van het onderwijs. De ranglijsten worden gebruikt door de media, overheden, studiekiezers, medewerkers, universiteiten en stakeholders.

De 4 belangrijkste internationale rankings zijn:

  • de Times Higher Education Ranking
  • de QS-ranking
  • de Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai)
  • de CWTS Leiden Ranking.

De belangrijkste nationale rankings zijn:

  • de Keuzegids Hoger Onderwijs
  • Elsevier beste studies.

Toonaangevende internationale rankings: Times Higher Education Ranking, QS-ranking, ARWU en CWTS

Internationaal worden de Times Higher Education Ranking en de QS-ranking als leidend beschouwd op het beoordelen van universiteiten op zowel wetenschappelijk onderwijs als onderzoek. In de algemene ranglijst van Times Higher Education en QS behoort de TU/e wereldwijd al jaren tot de top 20%. De eveneens bekende Academic Ranking of World Universities (ARWU/ Shanghai) richt zich alleen op het beoordelen van onderzoek en niet op onderwijskwaliteit. De plaats op de ranglijst, en op de bijbehorende ranglijsten voor subgebieden, bepaalt ARWU door te kijken naar onder meer het aantal alumni en medewerkers dat een Nobelprijs of een Fields Medal wint, het aantal hoog-geciteerde wetenschappers en het aantal publicaties in Nature of Science. 
De CWTS Leiden Ranking beoordeelt universiteiten enkel op meetbare facetten die horen bij de wetenschappelijke publicatieoutput (een bibliografische analyse). Er wordt niet gekeken naar andere indicatoren zoals reputatie, financiële draagkracht of onderwijskwaliteit. Sinds 2016 publiceert de CWTS Leiden Ranking niet langer een kant-en-klaar rankingoverzicht, maar een multidimensionaal perspectief op de website. Door middel van het kiezen van indicatoren wordt een lijst samengesteld. De TU/e scoort ruim boven het mondiale gemiddelde met het aandeel publicaties in de top 1% en de top 10% meest geciteerd.

Nationale rankings: Keuzegids en Elsevier beste studies

In de Keuzegids wordt de kwaliteit van opleidingen aan Nederlandse onderwijsinstellingen vergeleken. Het gaat om opleidingen aan het MBO, HBO, Universiteiten en masters. De Keuzegidsen zijn gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder de Nationale Studenten Enquête (NSE), VSNU en Vereniging Hogescholen(studiesucces), ROA (arbeidsmarkt)  en NVAO (accreditaties). Ze gebruiken niet alle vragen uit de NSE, alleen tien kernonderwerpen die ze belangrijk vinden en verwerken die in hun igen scores. 

De resultaten van de NSE voor de TU/e specifiek zijn voor medewerkers te raadplegen in het BI portal.

Elsevier Beste Studies vergelijkt ook de kwaliteit van Nederlandse bachelor- en masteropleidingen aan Nederlandse Hogescholen en Universiteiten. Ook zij baseren zich deels op de NSE. Daarnaast gebruiken ze gegevens over onder meer bindend studieadvies, rendementen, switchers, de studentenpopulatie, meestgekozen vervolgopleidingen en de kostprijs van een tweede studie. Wanneer dit van toepassing is, staat bij een opleiding vermeld op welke onderdelen de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie een ‘excellent’ of ‘onvoldoende’ als oordeel velt.