Samenwerkingsverbanden

De TU/e bundelt haar krachten met andere universiteiten en partners in binnen- en buitenland. We versterken hiermee onze internationale concurrentiepositie en reputatie en bieden een meer internationaal studie- en werkklimaat.

Internationale partners

De Technische Universiteit Eindhoven maakt deel uit van een aantal verschillende internationale netwerken. Het belangrijkste doel hiervan is het uitwisselen en delen van kennis en ‘best practices’ op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek.
Lees meer over de TU/e en internationale netwerken

EuroTech Universities - Excellence in Science and Technology
Samen met  Danmarks Tekniske Universitet, de Technische Universität München en École Polytechnique Fédérale de Lausanne vormt de TU/e  een netwerk van wetenschappelijke excellentie: EuroTech Universities.  De vier technische universiteiten werken volop aan de ontwikkeling van technologische innovaties, het stimuleren van ondernemerschap is een belangrijk onderdeel van hun strategie. De vier universiteiten behoren tot de top van onderzoeksuniversiteiten in Europa. Meer weten? Bezoek de website.

European Institute of Innovation & Technology
Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) heeft als doel om de kracht van de EU innovatie-actoren (het hoger onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en het ondernemerschap binnen de EU) bij elkaar te brengen in kennisclusters om zo innovatie en economische ontwikkeling te bevorderen. Deze kennisclusters heten KICs: Knowledge en Innovation Communities.

De TU/e neemt deel aan twee van deze KICs, te weten:

Nationale partners

4TU.Federatie
De vier technische universiteiten in Nederland: Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit willen door samenwerking hun betekenis voor de Nederlandse kenniseconomie vergroten. Deze samenwerking binnen de 4TU.Federatie leidt tot meer expertise, meer middelen, meer internationaal toptalent en een betere focus in onderwijs en onderzoek. De vier universiteiten, met elk afzonderlijk een uitstekende reputatie, gaan zo samen de concurrentie aan met het buitenland.

Universiteit Utrecht
De TU/e is recent een strategische alliantie aangegaan met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ze versterken de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop de partners complementair zijn.  De focus in de samenwerking ligt op duurzame energie, medische beeldverwerking, stamcellen en regeneratieve geneeskunde. De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, realiseren over en weer deeltijdaanstellingen van hoogleraren en bieden al hun studenten toegang tot hun onderwijs.

Radboud Universiteit Nijmegen
De TU/e werkt met de Radboud Universiteit Nijmegen samen op een aantal onderzoeksgebieden, waaronder de organische chemie. Nieuwe mogelijkheden worden verkend op de gebieden neuro-imaging, sport en technologie en draadloze technologie ten behoeve van astronomie.

Universiteit Maastricht
De TU/e onderhoudt vanouds banden met de Universiteit Maastricht. Zo worden de opleidingen van de Faculteit Biomedische Technologie samen met de Universiteit Maastricht en he academisch ziekenhuis Maastricht verzorgd. De technische vakken worden gegeven door docenten van de TU/e. De biologische en de geneeskundige kennis komt van Maastricht.

Universiteit van Tilburg
In het kader van Brainport 2020 wordt verkend op welke onderwerpen met zowel de Universiteit Maastricht als de Universiteit van Tilburg nader kan worden samengewerkt.

Informatie over internationale samenwerkingen is alleen in het Engels beschikbaar.