Strategische alliantie Eindhoven-Utrecht

De Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven en het UMC Utrecht werken voortaan samen in een alliantie. De samenwerking strekt zich uit van onderzoek en onderwijs tot aan kennisvalorisatie en bedrijfsvoering. De fundamentele, de technische en de klinische benadering komen zo bij elkaar in één creatief broeinest. De drie instellingen versterken bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop zij elkaar aanvullen. De focus in de samen­werking ligt op duurzame energie, medische beeldverwerking, medische beeldvorming en regeneratieve geneeskunde.

Preferred parntership
Het preferred partnership biedt de partners meer toegang tot elkaars science parken, de technologie en toepassingen van wetenschappelijke concepten aan de ene kant (TU/e) en het fundamentele onderzoek (Universiteit Utrecht), en het klinisch onderzoek en patiëntenzorg (UMC Utrecht) anderzijds. De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, hebben deeltijdaanstellingen van hoogleraren over en weer gerealiseerd en bieden hun studenten over en weer toegang tot hun onderwijs. Er is gezamenlijk een nieuwe masteropleiding op het gebied van biomedische technologie ontwikkeld. Met het preferred partnership hebben de drie instellingen een belangrijke stap naar intensieve en structurele samenwerking gezet.

Versteviging concurrentiepositie
De samenwerking sluit nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Veerman die in het voorjaar van 2010 de universiteiten aanspoorde tot het kiezen van een profiel en tot samenwerking. De regio Utrecht en de regio Brabant horen beide bij de top-10 van de meest competitieve regio’s in Europa. De verdere ontwikkeling van een gezamenlijke en hoogwaardige wetenschappelijke kennisinfrastructuur zal bijdragen aan een versteviging van de concurrentiepositie van beide regio’s.”

Onderzoek

Medische beeldvorming
Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips hebben hun kennis, kunde en innovatiekracht gebundeld om samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe diagnose- en behandelmethoden waarbij medische beeldvorming wordt ingezet. Binnen het Innovative Medical Devices Inititiative typo3conf/ext/dre_cctbasedcontent/mod1/#_msocom_1richten zij zich op het effectiever behandelen van kanker, hersenaandoeningen en hart- en vaatziekten. Het consortium richt zich op de ontwikkeling van nieuwe beeldgestuurde minimaal ingrijpende behandelingen op basis van hoge precisie MRI- en röntgenbeeldvorming. Ook de ontwikkeling van navigatietechnologieën om dit soort behandelingen nauwkeuriger en minder complex te maken is onderdeel van de samenwerking. Kortom: ‘Opereren zonder te snijden.’

Regeneratieve geneeskunde
Beschadigde weefsels of organen herstellen met levende weefsels en cellen van de patiënt zelf. Dat is de kern van regeneratieve geneeskunde. Een sleutelrol bij dit proces is weggelegd voor stamcellen, waarvan onder meer bloedvaten, hartspier of stukjes bot kunnen worden gekweekt. De TU/e en het UMC Utrecht werken ook op het gebied van de regeneratieve geneeskunde samen. Een voorbeeld van samenwerking: de groep in Utrecht wil weefselherstel en het gedrag van stamcellen onderzoeken onder omstandigheden zoals die in het lichaam voorkomen, bijvoorbeeld onder bepaalde druk of trekkracht. De groep in Eindhoven kan een omgeving nabootsen waarin dat te testen valt.

Solar Fuels
De zon levert voldoende energie om de hele wereldbevolking tot in lengte van jaren in haar behoefte te voorzien. De belangrijkste onderzoeksvraag van dat moment is: hoe kunnen we deze energie effectief en efficiënt opvangen en opslaan voor gebruik op een later tijdstip? In het onderzoeksprogramma Solar Fuels wordt gekeken of en hoe er met katalyse rechtstreeks uit zonlicht, kooldioxide en water brandstoffen kunnen worden gemaakt. Een onderzoeksproject waarbij expertises zoals spectroscopie, moleculaire katalyse, elektrokatalyse en fotokatalyse op termijn geïntegreerd zullen moeten worden. De droom waar we aan denken, is dat je CO2 uit de lucht neemt en dat met behulp van zonlicht omzet in een vloeibare brandstof. Katalysatoren zijn essentieel om deze omzettingen mogelijk te maken.

Onderwijs

De Alliantie heeft de tweejarige masteropleiding Regenerative Medicine & Technology typo3conf/ext/dre_cctbasedcontent/mod1/#_msocom_1 ontwikkeld. Deze master leidt multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoekers op die op de scheidslijn tussen biomedische wetenschappen, technologie en klinische toepassing kunnen werken.

SUMMA-tech
Vanaf studiejaar 2013–2014 wordt de onderwijssamenwerking uitgebreid; dan kent de selectieve medische SUMMA-masteropleiding (Selective Utrecht Medical MAster) een afstudeerrichting voor studenten met affiniteit met techniek: de SUMMA-tech. De track is bedoeld voor studenten die patiëntenzorg willen combineren met onderzoek naar nieuwe medische technologieën. Naast medische theorie en praktijk bevat SUMMA een stevige wetenschappelijke component. De master duurt vier jaar.

Graduate Program Solar Fuels
Op onderwijsgebied zetten de hoogleraren Hensen (TU/e) en Weckhuysen (UU) een Graduate Program Solar Fuels op voor masterstudenten en promovendi. Ook de Universiteit Twente en Universiteit Leiden doen mee. Studenten volgen een keuzepakket Solar Fuels en bereiden zich daarmee voor een promotieplaats. Ook stageachtige opdrachten en afstudeerprojecten bij twee universiteiten horen in het programma. NWO kende de NIOK-aanvraag voor de ontwikkeling van het Graduate Program in september 2012 goed.

Innovatie

Door de kennis en kostbare, complexe innovatiefaciliteiten van de consortiumpartners te delen, zoals klinische laboratoria in het UMC Utrecht en microscopie in Eindhoven, wordt samenwerken eenvoudiger en wordt innovatie versneld. De opgebouwde kennis, methodologie, software en technologie van academische wetenschap en industriële R&D worden vertaald naar industriële productie van nieuwe systemen die kunnen worden ingezet in de praktijk.