Ik woon in een robot

Als ingenieurs van de gebouwde omgeving staan we voor een aantal uitdagingen. Een van deze uitdagingen is die van de leefbaarheid van dichtbevolkte steden. Als redactie hierop kunnen we natuurlijk in steeds kleinere huizen gaan wonen, maar we kunnen ook juist groots denken en werken naar een huis als robot! Wanneer gebouwen kunnen krimpen, groeien en heel direct kunnen voorzien in de behoeften van de bewoners worden steden veel interessanter en effectiever.

15:30-16:00 Corona