Sociale veiligheid is een zaak van ons allemaal. Alle studenten, medewerkers en gasten van de TU/e, zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en positieve studie- en werkomgeving. De TU/e verwacht dat iedereen, student, medewerker of gast, verantwoord omgaat met de ethische aspecten van de studie- en werkomgeving.

We bevorderen sociale veiligheid door het beter inrichten van formele structuren. Daarnaast is het essentieel dat we elkaar aanspreken, en erop wijzen als het niet goed gaat. Maar wat als je vermoedt dat er iets gebeurt dat niet hoort, als je zelf een belangenconflict hebt of te maken krijgt met ongewenst gedrag?

We vinden het belangrijk om te investeren in een organisatieklimaat waarin we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Sociale veiligheid begint met aandacht hebben voor elkaars professionele en persoonlijke grenzen in de samenwerking met anderen. Professionele grenzen zijn de handelingsgrenzen die we met elkaar hebben afgesproken.

Persoonlijke grenzen

Persoonlijke grenzen zijn de grenzen die bepalen wat je tolereert en vanaf wanneer je gedrag niet meer tolereert. En dat begint al bij ogenschijnlijke “kleine” gedragingen, zoals terugkerende flauwe opmerkingen, onnodige aanrakingen of het bagatelliseren van iemands gevoel van ongemak.

Wanneer je voelt dat je persoonlijke grens wordt overschreden, benoem dit dan direct naar degene die de grens overschrijdt. Leidinggevenden moeten een veilige omgeving scheppen waarin het mogelijk is elkaar aan te spreken. Maar ook als die dialoog niet op gang komt of als een leidinggevende niet in staat is die veilige omgeving te scheppen, moet je bij iemand terecht kunnen.

Waar kun je terecht?
Als je te maken hebt met een onveilige situatie of ongewenst gedrag kun je terecht bij verschillende personen en instanties. De wegwijzer sociale veiligheid van de TU/e hieronder wijst je de weg.

TU/e Social Safety see and speak

Onze wegwijzer sociale veiligheid wijst je de weg naar de verschillende personen en instanties bij wie je terecht kunt als je zelf te maken hebt met onveilige situaties of ongewenst gedrag. Ook als je je zorgen maakt om iemand anders kun je hier terecht.

Bespreek een ongewenste situatie bij voorkeur eerst met degene die het betreft. Kan dat niet, bespreek het dan met je leidinggevende. Als dat ook niet mogelijk is kun je advies vragen aan je HR-adviseur of PhD/PDEng counselor of gebruik maken van de andere opties in wegwijzer sociale veiligheid.

Aarzel niet om contact op te nemen met diegene die volgens jou het beste kan helpen, ook als je twijfelt over de (ernst van de) situatie. Jouw melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Sociale veiligheid bij de TU/e

Als universiteit streven we naar een omgeving waarin iedereen zich fysiek, mentaal en emotioneel veilig voelt. Collegialiteit en respect voor anderen, ongeacht positie, ervaring of achtergrond, vinden we van groot belang. We tolereren dan ook geen grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, machtsmisbruik of welke andere vorm van onveiligheid. We verwachten dat iedereen op de universiteit er zo over denkt, en ernaar handelt.

Op 20 september 2021 ging de informatiecampagne over sociale veiligheid aan de TU/e van start. Bekijk de video.

Nieuws

Learning & development bij de TU/e

De TU/e stimuleert en faciliteert de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Wij ondersteunen je bij diverse aspecten van jouw loopbaan aan onze universiteit. Het toegewijde trainingsaanbod is afgestemd op de TU/e strategie, het beleid en op actuele vraagstukken en professionele uitdagingen waar je mee te maken kunt krijgen.

Ook het vergroten van het bewustzijn van sociale veiligheid en gesprekken hierover vragen om ondersteuning. Learning & Development ondersteunt hierbij door je in staat te stellen een open gesprek te voeren over sociale veiligheid. Dit doen we met Leadership Programs zoals Inclusive Leadership en met het trainingsaanbod Social Safety met daarin trainingen zoals Eye for Social SafetyLeadership Learnings: Building a safe Team Culture en Social Safety, the fine line en een Team Support Package, waarbij we onderzoeken hoe we met elkaar omgaan en communiceren.

Studenten helpen studenten

Wie zijn de confidential contact persons (CCP) voor de studenten aan onze universiteit? En waarmee kunnen ze je helpen? In deze video vertellen een paar CCP's waarom zij dit willen doen voor hun medestudenten. En op educationguide.tue.nl/ccp vind je alle 24 CCP’s en kun je kiezen met wie je een afspraak wilt maken.

Where innovation starts and people matter

Bij de TU/e streven we naar diversiteit en inclusie onder studenten en medewerkers. Een divers personeelsbestand genereert betere probleemoplossingsstrategieën en creatievere ideeën, versnelt innovatie en stelt teams in staat beter te leren en te groeien. Bovendien verbetert een breder netwerk het vermogen om goed te functioneren in een pluralistische samenleving en maakt het een verbinding mogelijk met een groter aantal belanghebbenden.

Aangezien de TU/e streeft naar een divers personeelsbestand, is speciale aandacht voor vrouwelijk talent in de wetenschap noodzakelijk. Naast de voordelen van diversiteit dienen de Irène Curie Fellows als rolmodel voor de volgende generatie vrouwelijke wetenschappers.

Voor informatie, vragen en ideeën over Sociale Veiligheid

Corlien van Dam
c.m.v.dam@tue.nl
+31(0)40-2472735