Bij de TU/e doen mensen er toe. Met waarden als open, persoonlijk, betrokken en creatief is de TU/e een community waar we een persoonlijke, gastvrije en levendige omgeving creëren die individuen en groepen in staat stelt professioneel en persoonlijk te groeien. Welzijn is een belangrijk onderdeel hiervan en daarom een van de belangrijkste strategische prioriteiten van de TU/e. Het welzijn van studenten hangt niet alleen samen met hun sociale omgeving en het gevoel onderdeel te zijn van community van hun universiteit, maar is ook van invloed op hun vermogen om te functioneren en te presteren op andere gebieden, zoals studie.  
 
Als universiteit willen we ervoor zorgen dat onze studenten weten wat welzijn is en dat ze zich in staat voelen om hun welzijn te verbeteren als zij dat nodig vinden. En hoewel we vinden dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn, geloven we ook dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben om een gastvrije, veilige en inclusieve omgeving te creëren die studenten in staat stelt zich te ontplooien in hun academische en persoonlijke ontwikkeling.  

Wat is studentenwelzijn?

We definiëren studentenwelzijn als "een toestand waarin een student in staat is zijn capaciteiten te benutten, de normale stressfactoren van het studentenleven aan te kunnen, productief aan zijn ontwikkeling te werken, het evenwicht tussen positieve en negatieve aspecten van het studentenleven te bewaken en een bijdrage te kunnen leveren aan de academische gemeenschap en de samenleving."   
 
Om dit wat concreter te maken en om te begrijpen welke factoren van invloed zijn op iemands welzijn, onderscheiden we vijf dimensies: sociaal, emotioneel of mentaal, academisch, financieel en fysiek. We zien welzijn als een samenstelling van deze dimensies. Lees hier meer over onze visie op studentenwelzijn. 

Let op: deze dimensies zijn er alleen om context te geven aan de betekenis van welzijn. Ze vertegenwoordigen niet onze zorgplicht als universiteit.

Waar kun je terecht voor hulp?

Aan de TU/e hebben we een uitgebreid aanbod aan ondersteuning. Of je nu vragen hebt over je studie, je gestresst voelt, sociaal onveilig gedrag hebt meegemaakt of gezien, of gewoon iemand nodig hebt om mee te praten, wij zijn er om je te helpen of je door te verwijzen naar de juiste ondersteuning buiten de universiteit.