Over TGD

Wat is TGD? 

TGD staat voor Technology for Global Development . Het is een door de TU/e Board gesteund comité om de kennis en het bewustzijn van TU/e studenten en medewerkers te vergroten over een vaak onderbelicht onderwerp; hoe technologische oplossingen ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden om belangrijke mondiale problemen op te lossen, met speciale nadruk op ontwikkelingslanden.

 

TGD's focus

 
Er zijn veel belangrijke mondiale problemen waar tegenwoordig aandacht aan besteed moet worden; klimaatverandering, schaarste van energie, water en voedsel, gebrek aan onderwijs, armoede en helaas nog veel meer. In ontwikkelde landen is er voldoende aandacht voor deze problemen, inclusief de belangrijke rol die technici en wetenschappers kunnen spelen in oplossingen door slimme technologische innovaties en state-of-the-art kennis. 
In ontwikkelingslanden daarentegen, nog steeds het grootste deel van de wereld, is er een groot gebrek aan lokale technologische capaciteiten en middelen om gepaste oplossingen op deze problemen te ontwikkelen. In dergelijke gevallen kan het uitkomst bieden om lokale kennis en inzichten te koppelen aan technologieën, kennis en resources uit ontwikkelde landen. Dit kan variëren van relatief simpele, low-tech oplossingen tot high-tech innovaties ontwikkeld door engineers die pionieren in hun technologisch vakgebied. Hoe verschillend deze samenwerkingen ook zijn, er zal altijd gezorgd moeten worden voor een goede nauwe samenwerking tussen lokale en internationale partijen, met ondersteuning gericht op een specifiek project in een specifieke omgeving.

 

Hoe werkt TGD?

Aangezien Eindhoven een Technische Universiteit is richt TGD zich voornamelijk op onderwerpen die gericht zijn aan technici en wetenschappers. TGD ziet het als een morele verplichting om als gemeenschap van technische specialisten te zoeken naar oplossingen voor mondiale problemen. Door het ontwikkelen van innovatieve technische systemen kan bijgedragen worden aan sociale gelijkheid en duurzaamheid, met nadruk op de voortgang in ontwikkelingslanden, waarbij de waarden van academisch onderzoek in acht genomen worden.

 

TGD spant zich in om het bewustzijn over deze zaken onder TU/e studenten en medewerkers te vergroten, alsmede samenwerkingen op de betreffende gebieden te faciliteren. Daarnaast coördineert TGD mede een certificaatprogramma en verschillende universiteitsvakken op het gebied van mondiale duurzame ontwikkeling.

 

Elk jaar worden er verschillende interessante activiteiten georganiseerd:

·     Lezingen over de nieuwste trends en inzichten in mondiale ontwikkeling en duurzaamheid

·     Filmavonden in de Common Room

·     Excursies naar fora, symposia en bedrijven

·     Workshops door bedrijven of specialisten uit verschillende vakgebieden

Naast deze activiteiten stimuleert en coördineert TGD verschillende onderwijs gerelateerde zaken, zoals het MSc. Certificate Technology for Sustainable development (TSD), een USE-lijn en een certificaatprogramma. Meer hierover op de pagina Onderwijs.