Student Advisory Board

Het TU/e Career Center beschikt ook over een Student Advisory Board, bestaande uit een tiental studenten (zowel nationaal als internationaal) die een doorsnede van de universiteit vormen. Het TU/e CareerCenter vraagt deze studenten actief om input waar hun behoeften wat betreft career development liggen.

Hoe ervaart men het huidige aanbod, hoe zichtbaar is dit aanbod en welke verbeteringen zouden gemaakt kunnen worden? In hoeverre voelt men zich voorbereid voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt? Door deze waardevolle feedback garandeert het TU/e CareerCenter een goede borging van career development voor de studenten van de TU/e.

De Student Advisory Board komt vier keer per jaar bijeen.