TU/e schaalsprong

Update TU/e schaalsprong

Op 17 november waren er twee informatiesessies waarin het CvB een update gaf over de ontwikkeling van de ideeën voor een versnelde groei van de TU/e. Kern is een verdubbeling van het aantal afgestudeerde masterstudenten in 2032, om te voorzien in de sterk groeiende behoefte van de hightech-industrie in Brainport aan ingenieurs. De ideeën, die zijn gebaseerd op een advies van de Think Tank onder leiding van Maarten Steinbuch, worden verwerkt in een voorstel vanuit Brainport dat naar verwachting begin 2023 wordt voorgelegd aan Den Haag. Lees meer

De vier voorwaarden voor groei

Onze universiteit is bereid mee te groeien met de Brainportregio, onder vier voorwaarden:

  • Financiering vooraf vanuit de Rijksoverheid om de groei te faciliteren en om de huidige werkdruk niet verder te laten stijgen.

  • De groei mag niet ten koste gaan van excellentie.

  • De groei moet geleidelijk gaan om de werkdruk beheersbaar te houden.

  • De regio moet ervoor zorgen dat de infrastructuur en voorzieningen op orde zijn.

Onze verhalen over de schaalsprong

Contact