Universiteitsfonds Eindhoven

Ga met ons de uitdaging aan voor onderwijs en onderzoek met technologische oplossingen voor onze samenleving van nu, morgen en overmorgen.

Ga met ons de uitdaging aan!

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en mobiliteit. De studenten en wetenschappers van deze universiteit zien mooie kansen om met vernuftige technische oplossingen bij te dragen aan deze grote maatschappelijke uitdagingen. Het Universiteitsfonds Eindhoven (UF/e) stimuleert onderwijs en onderzoek waarbij talent tot bloei komt en baanbrekend onderzoek mogelijk wordt gemaakt waar geen reguliere financiering voor is. Gaat u met ons deze uitdaging aan?

Support Science | For a future proof Society.

Hoe kan ik bijdragen

Innoveren is teamwerk. Wilt u als particulier, stichting of bedrijf bijdragen aan dat teamwerk, dat zo cruciaal is voor onze toekomst? Steun het Universiteitsfonds Eindhoven! Dat kan fiscaal voordelig, want onze stichting heeft erkenning als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt op verschillende manieren schenken.

 

Uitdagingen op het gebied van gezondheid, het milieu en mobiliteit spreken iedereen aan en gáán ook iedereen aan. Als techniek dan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing ervan, dan kunnen we, als TU/e alumni, niet aan de kant staan en toekijken. Dan moeten we iets doen.

dr.ir. Henk Kivits, voorzitter Universiteitsfonds Eindhoven

Ons Universiteitsfonds maakt het mogelijk

De missie van TU/e is ambitieus en dat is niet voor niets. Onze maatschappij heeft immers dringend behoefte aan vindingrijke wetenschappelijke oplossingen en aan ingenieurs die flexibel inspelen op de voortdurend nieuwe uitdagingen in een steeds veranderende wereld.

Dromen zijn de motor van al onze inspanningen. We moeten kennis zien te vermeerderen door middel van onderzoek en we moeten een bijdrage leveren aan de sterk veranderende maatschappij. Wetenschappelijk talent en excellent onderwijs en onderzoek, in de juiste balans, zijn belangrijk voor deze universiteit. Daar zijn we altijd goed in geweest. Dat willen we blijven faciliteren.

ir. Jan Mengelers - bestuurslid Universiteitsfonds Eindhoven

Donateurs

Aanvraag van een gift

Het UF/e doet alleen een gift aan, bij voorkeur grote, projecten waarvan meerdere studenten/medewerkers van de TU/e kunnen profiteren. Het UF/e hecht grote waarde aan een mogelijk internationaal karakter van een project, de affiniteit met het bedrijfsleven en de mogelijkheid tot kennisuitwisseling. Ook wil het UF/e een bijdrage leveren aan het studentenklimaat van de TU/e en de stad Eindhoven.

De richtlijnen die het UF/e hanteert voor het indienen en afhandelen van aanvragen van een gift kunt u hier downloaden.

De aanvragen kunnen ingediend worden bij het UF/e.
De aanvragen moeten uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het project ingediend worden en worden behandeld volgens de volgende deadlines.

Bestuur

 • Voorzitter: dr. ir. H.P.M. Kivits - CEO Koninklijke Van den Boer Groep
 • Bestuurslid: ir. J.H.J. Mengelers - Voorzitter College van Bestuur TU/e
 • Bestuurslid: ir. E. van Schagen - CEO Simac Techniek NV
 • Bestuurslid: ir. L.J.T. van der Els - CEO NieuwSparrendaal
 • Bestuurslid: ir. J.P. Oosterveld - Owner Oosterveld Nederland BV
 • Penningmeester: ir. J. van Deursen - Owner Elephant Consulting BV
 • Directeur (Secretaris): dr. K.S. Ali - Directeur Alumnirelaties & Universiteitsfonds Eindhoven
   
  De bestuursleden van het UF/e werken om niet. Er is geen vergoeding, noch onkostenvergoeding.

Toekenningscommissie

De UF/e Toekenningscommissie Studenten (T-cie S) bestaat uit de volgende leden:

Vanuit het bestuur UF/e:

ir. J. Van Deursen - Owner Elephant Consulting BV - Penningmeester
dr. K.S. Ali - Directeur Alumnirelaties & Universiteitsfonds Eindhoven
 

Vanuit de TU/e studenten:

R. de Jong - TU/e koepel Compositum
J.L. van Agtmaal - TU/e koepel ESSF
A. de Jonge - TU/e koepel SCALA
B. Raes - TU/e koepel FSE
C.M.G. Verstappen - TU/e Studententeams

De Toekenningscommissie komt 8 maal per jaar bijeen om de gift-aanvragen in behandeling te nemen.

Neem contact op

Contact

 • Universiteitsfonds Eindhoven

  Technische Universiteit Eindhoven
 • Bezoekadres

  Universiteitsfonds Eindhoven
  Atlas 10e etage
  Gebouwnummer 3
  Groene Loper 3
  5612 AE Eindhoven
  Nederland
 • Postadres

  Universiteitsfonds Eindhoven
  Atlas 10th floor (center)
  Postbus 513
  5600 MB Eindhoven
  Nederland
 • IBAN: NL93RABO0101061226
  RSIN: 8042.05.012