ANBI status

ANBI status

De stichting Universiteitsfonds Eindhoven, waar fondsen op naam, erfenissen en legaten zijn ondergebracht, is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daarom geheel vrijgesteld van successierecht. Dat betekent dat er geen belasting wordt geheven over de vermogensoverdracht. Uw erfenis, legaat of donatie? komt zo volledig ten goede aan het door u gekozen doel.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) (voorheen fiscaalnummer genoemd) is: 8042.05.012.

Belastingvoordeel

Lees meer op de website van de Belastingdienst