Donateurs

‘Marina van Damme-beurs geeft ambitieuze vrouwelijke ingenieurs een duwtje in de rug’

De doelstelling van Het Marina van Damme Fonds is om getalenteerde vrouwelijke alumni die aan de TU/e afgestudeerd en/of gepromoveerd zijn, te ondersteunen bij een volgende stap of wending in hun loopbaan. De beurs bestaat uit een bedrag van 9.000 euro en is bedoeld voor verdieping of verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project.

“Met deze beurs wil ik graag jonge ambitieuze vrouwen ondersteunen, want ik denk dat het nog heel lang duurt voordat de top van de universiteiten en ondernemingen voor de helft uit vrouwen bestaat”, aldus Marina van Damme, de 85-jarige naamgeefster van de beurs. Zij heeft er bewust voor gekozen haar naam aan de beurs te verbinden omdat ze verwacht dat een anonieme beurs minder aandacht krijgt en impact heeft. “Het is minder anoniem en ik kan op deze manier meer dienen als een rolmodel.”

Beeldvormingstechnieken
De gelukkige winnares in 2015 was Lisanne van Oppen, alumna van de TU/e-opleiding Biomedische Technologie en momenteel als promovenda verbonden aan het Radboud Academisch Medisch Centrum in Nijmegen, waar ze onderzoek doet naar gerichte medicijnafgifte. Met de beurs, een bedrag van 9000 euro, gaat Van Oppen drie maanden naar Barcelona, om daar uitgebreid kennis te maken met nieuwe beeldvormingstechnieken, waaronder super-resolutiemicroscopie. 

Belangrijke carrière stap
De Marina van Damme-beurs valt toe aan de vrouwelijke ingenieur die het beste voorstel heeft ingediend om met een bedrag van 9.000 euro een belangrijke stap in haar carrière te zetten. Het bedrag moet worden uitgegeven aan scholing om een grensverleggende carrièrestap te kunnen maken. Er zijn ook twee aanmoedigingsprijzen van 1.000 euro.

Legaat
Van Damme heeft voor de TU/e al een bedrag van 253.000 euro gereserveerd om de komende 23 jaar de beurzen nog te laten uitreiken. Met de ondertekening onlangs werd de beurs het grootste legaat dat de TU/e ooit heeft ontvangen.

Maarten Steinbuch "Studententeams treden buiten de gebaande paden"

Met in het oog springende projecten, bewijzen de studententeams dat het sneller, efficiënter, veiliger en vooral duurzamer kan. De studenten bundelen hun kennis en creativiteit en laten zo hun avontuurlijke dromen uitkomen. “Het bijzondere van deze studententeams is dat zij heel veel energie losmaken bij jonge mensen. Er zit onvoorstelbaar veel potentieel in die teams”, aldus prof.dr.ir. Maarten Steinbuch, hoogleraar Control Systems Technology aan de TU/e.

Technisch talent
Daarom besloot hij een bedrag van tweemaal vijfduizend euro aan de studententeams te schenken vanuit de opbrengst van de slimme scheurkalender. ”Met deze bijdrage wil ik graag jong technisch talent stimuleren. Want er is meer aandacht nodig voor dit soort activiteiten en voor techniek bij jongeren.” 

“Een belangrijke voorwaarde voor innovatie”
De hoogleraar die aan de wieg stond van de bachelorstudie Automotive en de master Automotive Technology heeft grote waardering voor het lef van de teams om buiten de gebaande paden te treden. ”Dat is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en dat moet zoveel mogelijk aangemoedigd worden.”