Project Blue Jay

Huisdrone biedt praktische hulp in huis

Het studententeam Blue Jay ontwikkelt een ‘domestic drone’ die ouderen, mantelzorgers en langdurig zieke kinderen praktische hulp biedt in en rond huis, maar ook bij zorginstellingen en ziekenhuizen.

In Nederland zorgen ongeveer 1,1 miljoen mensen meer dan één dag in de week voor bijvoorbeeld een dementerend familielid, een vrouw met MS of een gehandicapt kind. Ook met de toenemende vergrijzing is de vraag, naar mantelzorgers en daarmee extra handen en ogen, groot.

Het team gelooft dat technologie er is om mensen te helpen en om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Het team wil technologie bieden met een gezicht, geheugen, geweten en een helpende hand. Met deze focus op Health, dat naast Energy en Smart Mobility de belangrijkste aandachtsgebieden van de TU/e vormen, dragen de studenten hun steentje bij aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen.