Project TU/enable

TU/enable is helping me by giving me an early introduction to the Dutch educational system.

Ahmad Ibraheem, 31, Palestine, studied Electrical Engineering at Damascus University

 

Team TU/enable met een aantal student vluchtelingen, helemaal rechts Ahmad Ibraheem

Vluchtelingstudenten waardevolle kansen bieden

Het studenteninitiatief  TU/enable biedt student-vluchtelingen die in Nederland een veilige haven zoeken de gelegenheid Bachelor-vakken te volgen aan de TU/e. Zo kunnen deze studenten hun kennis en vaardigheden aanscherpen als opstap naar de Nederlandse arbeidsmarkt of naar een volledig Bachelor- of Masterprogramma aan de TU/e. Ook levert dit project de buitenlandse studenten waardevolle contacten, betrokkenheid bij én integratie in de Nederlandse samenleving op.

Aan dit project zijn kosten verbonden, bijvoorbeeld voor studiematerialen. Veel studieboeken kunnen worden geleend - hetzij bij de organiserende studenten, hetzij bij de universiteitsbibliotheek. Maar omdat de vraag het aanbod overtreft moeten er ook boeken worden aangeschaft. Het Universiteitsfonds geeft een bijdrage voor deze aanschafkosten, evenals voor de kosten van het vervoer voor de vluchtelingstudenten.