Women in science

Vrouwen in de wetenschap

Binnen de TU/e is er speciale aandacht voor vrouwen in de wetenschap. De TU/e streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand op alle functieniveaus. Daarom wordt vrouwelijk talent in de hogere wetenschappelijke functies gestimuleerd.

De TU/e werkt daarvoor met een Women in Science Tenure Track. Via dit programma krijgen jaarlijks drie tot vijf vrouwelijk wetenschappelijke talenten de kans om zich in zes jaar te ontwikkelen tot universitair hoofddocent (UHD). Als dit traject succesvol verloopt, krijgt de UHD na afronding van het traject een vaste aanstelling aan de TU/e als UHD aangeboden. De TU/e biedt daarbij ondersteuning met een persoonlijk ontwikkelplan, coaching, personal development en faciliteiten om een wetenschappelijke carrière te combineren met een gezin. Denk hierbij aan een kinderdagverblijf op het TU/e- terrein en de mogelijkheid om bij de opname van zwangerschaps- of ouderschapsverlof een (tijdelijke) aanstelling te verlengen. Ook is er binnen de TU/e het WISE-netwerk (Women in Science), waar vrouwelijke wetenschappers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het netwerk ondersteunt vrouwelijke wetenschappers in hun persoonlijke en wetenschappelijke ontwikkeling.