Het begint met ambitie

MSc Wouter Roemaat, medewerker

2e jaars technologisch ontwerper in opleiding Architectural Design Management Systems (ADMS)

"Het begint met ambitie. Dat geldt voor mijn eigen loopbaan, maar ook generiek, binnen een bouwtraject. Vanaf de eerste fase zijn er verschillende partijen bij zo'n project betrokken. Die zitten aan tafel met ieder hun eigen wensen,  visies en belangen. Mijn uitdaging is om die partijen al in een vroeg stadium te laten samenwerken en tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Tijdens mijn bachelor Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven koos ik voor de afstudeerrichting Architectuur. Toen al was ik breder geïnteresseerd dan alleen in het ontwerpen van gebouwen, waarvoor je in principe wordt opgeleid als architect. Mijn interesse lag vooral bij het realiseren van het idee: hoe kun je een ontwerp zó brengen, dat mensen erin geloven? Dat proces begint al voordat je aan je ontwerp begint. Door goed te luisteren naar de verschillende geluiden, en hier met je ontwerp op in te spelen, creëer je meerwaarde voor het project. Daar ligt mijn persoonlijke drijfveer, daar komt mijn passie voor het vak vandaan; ik wil verschillende ambities samenbrengen."

Logische keuze
"Na mijn afstuderen was het voor mij een logische keuze om aan het werk te gaan als technologisch ontwerper in opleiding (PDEng-trainee) bij ADMS. Deze opleiding plaatst architectuur, één van de elementen in de bouwkolom, in een breder perspectief. Ik bracht mijn opgedane kennis in praktijk bij het Atelier Rijksbouwmeester. Samen met mijn medetrainee, ontwierp ik het traject van geïntegreerde Publiek-Private Samenwerkingen zodanig, dat in het traject van initiatie tot exploitatie de kwaliteit van architectuur gewaarborgd blijft.

Voor woningcorporatie TRUDO werkte ik aan een project voor de exploitatie van het oude Philipsterrein op Strijp S. De uitdaging was om te komen tot de exploitatie van een verzameling gebouwen waar in principe alles mogelijk is: wonen en werken, maar ook vertier. Ik heb me bezig gehouden met de vraag hoe je het proces moet inrichten om ervoor te zorgen dat in de exploitatiefase een zo hoog mogelijke flexibiliteit hierin mogelijk is. Het laatste jaar van de opleiding ben je volledig werkzaam in het bedrijfsleven. Mijn project zal liggen op het vlak van city branding. Ik wil zowel bedrijfsmatig als creatief bezig zijn, en tijdens het ontwikkelingstraject van een gebied meerwaarde creëren.'

Patronen doorbreken
"Het belangrijkste als PDEng-trainee is dat je open minded bent, en out of the box durft te denken. De materie en de context vragen om flexibiliteit in denken. Je moet je kunnen inleven in de belangen van verschillende partijen en telkens een ander perspectief innemen. Een andere belangrijke eigenschap is een kritische houding. Durf dingen die standaard zijn, opnieuw te bevragen. Waarom zijn dingen zoals ze zijn? Daarnaast is creativiteit vereist: je moet bestaande patronen durven doorbreken en nieuwe opties bedenken en voorstellen. Tot slot zijn ambitie en discipline onontbeerlijk: je moet weten waar je heen wilt, en kunnen werken in een omgeving waar je beoordeeld wordt op je resultaten."